Brand kan være en bekymring for mange. Vi bor tæt i byerne, og sikkerheden skal naturligvis altid være i top. Hvordan brandsikrer gipsvægge egentlig, og er det nødvendigt?

Brand i hjemmet

Når du bygger privat og har med lette skillevægge at gøre, skal du ikke bekymre dig om brandkrav. Mindre ombygninger i hjemmet, kræver ikke særlige godkendelser i forhold til brand. Hold dig dog ajour med bygningsreglementets bestemmelser vedrørende brand. Skal du lave en totalrenovering eller et nybyggeri, er det vigtigt at undersøge alle brandregler. Her kan være forskellige forhold i lokalplanen, beboerforeningen og bygningsreglementet. Læs anvisninger om brand i bygningsreglementet her

Gips

En almindelig gipsvæg, med 2 lag almindelig gips på hver side, er ikke klassificeret som en brandvæg. Du kan dog føle dig ganske sikker, da en sådan væg er brandtæt i 60 minutter. Har du en forsatsvæg, med 2 lag almindelig gips på den ene side, er væggen brandtæt i 30 min. Det er gipsens høje densitet og indholdet af vandkrystaller, som gør gennembrændingstiden så høj. Man kan i stedet for almindelige gipsplader anvende brandgips på sin væg. Brandgips har en dobbelt så lang gennembrændingstid som almindelige gipsplader.

Stålprofiler

Stålskelettet, som er fundamentet i din gipsvæg, skal naturligvis også kunne bære en ildebrand. Stål også kaldet jernlegering, bliver produceret i en smelte proces, hvori jern er det mest væsentlige element. Stål kan ikke brænde, og har som minimum et smeltepunkt på over 1000 grader. Altså er et stålskelet et meget stabilt element i din gipsvæg, hvis der skulle opstå brand.

Mineraluld

Mineraluld er klassificeret, A2-s1 d0, herunder både glas- og stenuld. Klassificeringen er af europæisk standard, og betegner materialet som ubrændbart. Mineraluld er produceret ved høje temperaturer, og har ligesom stål et meget højt smeltepunkt. Man kan faktisk argumentere for, at mineraluld kan virke brandhæmmende. Mineraluld sikrer, at der ikke blæses ilt ind i konstruktionen, hermed hæmmes forholdene for en ildebrand. Vær opmærksom på, at mineraluld stadig godt kan blive varm, selvom det ikke brænder.

Kontakt Vægbyg for en professionel vurdering af din væg her